Styrelser och Utskott

Styrelser och Utskott

Styrelse och utskott

Näst efter årsmötet så är styrelsen KFUM Norrköpings högsta styrande och beslutande organ. Under styrelsen arbetar ett antal utskott som jobbar med specifika frågor.

 • Styrelsen

  Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet, personal och ekonomi.

  Hör av dig om det finns frågor eller funderingar.
  Enbart styrelsen: Huvudstyrelsen(a)kfum-norrkoping.se
  styrelsen + adjungerade: hs(a)kfum-norrkoping.se

  Magnus Toresand

  Magnus Toresand

  Ordförande, Presskontakt
  ordforande@kfum-norrkoping.se

  Som ordförande är Magnus främsta uppgift är att leda och fördela arbetet i styrelsen.

  Bengt Ydebäck

  Bengt Ydebäck

  Vice Ordförande

  Charlotte Karlsson

  Charlotte Karlsson

  Controller, Ledamot med ekonomiansvar

  Susanne Ekman

  Susanne Ekman

  Ledamot

  Jesper Skogwik

  Jesper Skogwik

  Ledamot

  Britt-Marie Hallberg

  Britt-Marie Hallberg

  Ledamot

  Tomas Volavka

  Tomas Volavka

  Ledamot

  Består av:
  Magnus Toresand, Ordförande
  Bengt Ydebäck, Vice Ordförande
  Charlotte Karlsson, Ledamot med inriktning på ekonomi
  Jesper Skogwik, Ledamot
  Susanne Ekman, Ledamot
  Tomas Volavka, Ledamot
  Britt-Marie Hallberg, Ledamot

 • Verksamhetsutskottet

  Verksamhetsutskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syfte att arbeta med frågor som rör föreningens verksamhet. Med verksamhet menas här den primära verksamhet som bedrivs i föreningens sektioner (eller liknande grupperingar) och som riktar sig till föreningens medlemmar eller besökare i öppen verksamhet.

  Utskottet representerar och för verksamhetsgrenarnas talan gentemot huvudstyrelsen och andra utskott, och fungerar därigenom som verksamhetsgrenarnas demokratiska forum. Verksamhetsutskottet är till för att stötta de olika verksamheterna och driva frågor som är viktiga för dem.

  VU leds av Susanne Ekman och Adam Westerholm som tjänsteman.
  Ledamöter är minst en representant från varje sektion.

 • Ekonomiutskottet

  EU är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syfte att arbeta med frågor som rör föreningens strategiska ekonomiska frågor. EU jobbar fram ekonomiska policies och behandlar ekonomiska ärenden som uppkommer.

  Består av:
  Lotti Karlsson, Ordförande
  Bengt Ydebäck
  Tomas Volavka
  Jan Winnfors
  Göran Karlsson
  Carl Bäckström
  Anders Lidstedt

 • Personalutskottet

  PU är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syfte att arbeta med frågor som rör föreningens personal. PU diskuterar bland annat rekryteringar, arbetsrättsliga frågor och personalens arbetssituation.

  Består av:
  Magnus Toresand, ordförande
  Bengt Ydebäck
  Anders Lidstedt
  Carl Bäckström

 • Kommunikations- och marknadsföringsutskottet

  KU är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syftet att arbeta med frågor som rör föreningens kommunikation och profilering.

  Består av:
  Magnus Toresand, Ordförande
  Tomas Volavka
  Adam Westerholm
  Michael Höggren
  Carl Bäckström
  Ulrika Karlsson

 • Stadium Sports Camp

  Utskott som samlar frågor rörande föreningens engagenang i Stadium Sports Camp.

  Består av:
  Personal Adam Westerholm och Carl Bäckström
  Samt reprecentanter från respektive idrott som deltar genom föreningen.

 • Stora Skogsgården

  Stora skogsgårdsutskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syftet att arbeta med frågor som rör arbetet och utvecklingen av lägergården Stora skogsgården.

  Består av:
  Leif Lindell, ordförande
  Anders Lidstedt
  Kenneth Petersen
  Sune Ekman
  Lollo Gustavsson
  Göran Andersson

 • Folkparksutskottet

  Folkparkenutskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syftet att arbeta med frågor som rör all verksamhet i Folkparken ink. golfen och caféer.

  Består av:
  Bengt Ydebäck, ordförande
  Janne Eberhard
  Jan Winnfors
  Anders Lidstedt
  Göran Karlsson
  Michael Höggren
  Sylvia Nilsson

 • Hallutskottet

  Hallutskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syftet att arbeta med frågor som rör utvecklingen av KFUM Hallen.

  Består av:
  Anders Lidstedt
  Carl Bäckström

  Reprecentanter från verksamheterna i hallen.

 • Strömvillanutskottet

  Strömvillanutskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syftet att arbeta med frågor som rör utvecklingen av fritidsverksamheten genom Strömvillan.

  Består av:
  Magnus Toresand
  Anders Lidstedt
  Britt-Marie Hallberg
  Adjungerad personal vid behov.

 • Internationellautskottet

  Internationellautskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syftet att arbeta med frågor som rör Internationella utbyten, projekt. Samt bevaka viktiga frågor genom YMCA och YWCA.

  Består av:
  Susanne Ekman, ordförande
  Anna Sandell
  Kerstin Wigren
  Ronja Kyndel
  Hanna Petersson

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Besöksadress
“Matteusgården”
Norra Promenaden 108
602 18 Norrköping